Dataopplæring

PowerPoint - kveld - Haugesund - høst 2020

Kurs-id: 325861
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 12
Kursstart Info: 24.11.2020 - 08.12.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3800,- inkl. matr.
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

PowerPoint - kveld - Haugesund

PowerPoint er et godt verktøy for møter og presentasjoner, og kan også benyttes til å sende korte presentasjonsfremvisninger per e-post. Vi benytter siste versjon av programmet: Office 2016.

Innhold:
Bli kjent med PowerPoint
Tittel og tekst
Tabeller
Diagrammer
Smart Art grafikk
Grafikk
Utskrifter
Elektronisk presentasjon

Kurset vil gi en innføring i hvordan man lager flotte presentasjoner som kommuniserer med mottakerne. Vi legger vekt på målet med presentasjonen, utformingen, fremføringen og lesbarheten, slik at "publikum" får et godt utbytte av presentasjonen. Bilder, illustrasjoner og diagrammer vil bli brukt, og dette virker ofte mer klargjørende enn bare tekst.

Gjennom kurset vil dere også lære å benytte bilder, lyder og evt videoer. Tabeller og organisasjonskart vil også ha en viktig plass i kurset.


Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende bruk av data

Finansisering:
Dersom du er medlem i en fagforening så kan du ha rettigheter til å søke utdanningsstipend til datakurs.

Ta kontakt for mer informasjon om dette.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: