Studiebarometeret for fagskole

Den 31. oktober vil alle fagskolestudenter ved vår fagskole og åtte andre fagskoler motta en invitasjon på e-post om å svare på en nasjonal undersøkelse om kvaliteten i sitt studium.

Dette er den første nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter, og gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. I høst gjennomføres den på et lite utvalg av fagskoler, fra våren 2018 er det planlagt årlige undersøkelser som sendes til alle fagskolestudentene. Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen.

Det vil også gå ut invitasjoner på SMS. Du kan besvare undersøkelsen via smarttelefon, nettbrett og PC. For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig at alle svarer!

Resultatene fra denne undersøkelsen vil deles med fagskolen. Fra og med neste undersøkelse, som omfatter alle fagskolene, vil resultatene offentliggjøres og legges i en portal på www.studiebarometeret.no. Her ligger allerede resultater for en tilsvarende undersøkelse blant studenter på universiteter og høyskoler.

Del kurset på sosiale medier: