Spesialpedagogikk for assistenter og fagarbeidere

Vårt populære 40 timers kurs i spesialpedagogikk settes opp med jevne mellomrom. Kurset retter seg mot barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, pedagogiske assistenter og andre ansatte i barnehage og skole/ SFO, samt ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming. 

Tidligere kurs har vært fulltegnet og det er stadig etterspørsel etter nye kurs. 

- En av grunnene til den store pågangen er at kurset er praktisk rettet og berører svært aktuelle tema i arbeidshverdagen, sier senior kompetanserådgiver Anne Tove Bjørgen Hammer. Vi har gode lærere som er oppriktig interessert i faget og dette merker deltakerne. 

Kursets hovedlærer er Signe Elise Eik. 

Signe Elise er utdannet faglærer i ernæring helse- og sosialfag, har videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har jobbet i grunnskole, videregående skole, vært lærer for voksne både i Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Vg2 Helsearbeiderfaget, jobbet i spesped-team i Haugesund kommune og jobber nå som rådgiver for voksne i Rogaland fylkeskommune.

 

Dette sier noen av våre tidligere deltakere om kurset: 

 • Det har vært veldig lærerikt dette kurset ved at lærerne har hatt veksling på teori kontra praksis/ filmer.
 • Det har vært spennende og er veldig aktuelt med det jeg jobber med nå. 
 • Interessant tema. Ønsket å lære/ forstå barn med spesielle behov bedre. 
 • Spes.ped. er noe som berører min arb.dag, er ekstra assistent på barn med utfordrende adferd. Meget interessant tema.
 • Har fått flere knagger å henge kunnskapen på. Fått bekreftelse på at jeg gjør mye rett og kan en del om temaet.
 • Har fått svar på mange ting jeg bare visste litt om før.
 • Har fått god innføring i de forskjellige diagnosene/ skjemane/ syndromer, osv.
 • Tips og idéer som en kan bruke på jobb. Lært om andre diagnoser. 
 • Gode kurskvelder med innholdsrikt fagstoff.
 • Det har vært fint å høre om hvordan utviklingen er og hva vi skal se på ut i fra hvilke utfordringer barnet har. Lærerikt å høre om rus alkohol skade, noe som er aktuelt i forhold til bla. en del fosterbarn. 
 • Synes jeg har fått vite mye om mange ting. Det gir en plattform til å lære mer og finne mer informasjon evt. på egenhånd.
 • Har fått litt ekstra info om det jeg allerede kunne, og så har jeg lært litt om andre/ "ukjente" diagnoser. Også fått tips og idéer fra andre kursdeltakere.
 

Del kurset på sosiale medier: