Sjøfartsdirektoratet inngår opplæringskontrakt med AOF Haugaland

Fredag inngikk Sjøfartsdirektoratet en omfattende opplæringskontrakt med AOF Haugaland. Kontrakten innebærer opplæring for direktoratets egne ansatte innen blant annet IT-relaterte områder, prosjektstyring og språk. Avtalen gjelder for to år og kan forlenges med inntil to år.

Sjøfartsdirektoratet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass for medarbeidere med høy kompetanse. Systematisk kompetanseutvikling for egne ansatte er derfor viktig. Sjøfartsdirektoratet vil i samarbeid med AOF Haugaland jevnlig sette opp tidsaktuelle kurs for medarbeiderne. 
Avtalen er inngått etter at kunngjort åpen anbudskonkurranse er gjennomført. Ved valg av tilbud har Sjøfartsdirektoratet blant annet lagt vekt på tilbudte priser og tilbudte konsulenters kompetanse og personlige egenskaper.
 
AOF Haugaland profilerer seg som arbeidslivets kompetansepartner på Haugalandet. Å vinne en opplæringskontrakt med Sjøfartsdirektoratet opplever vi som en stor anerkjennelse og viser posisjonen AOF har i bedriftsmarkedet på Haugalandet. 
Både Sjøfartsdirektoratet og AOF Haugaland ser fram til et godt og spennende samarbeid i tiden som kommer og vil allerede i høst starte de første kursene.
 
For nærmer informasjon kontakt:
Sjøfartsdirektoratet ved avdelingsdirektør John Malvin Økland, telefon 52 74 52 22/916 46 896
AOF Haugaland ved daglig leder Sigmund Fosse, telefon 52 70 90 06/901 66 730
 
Bilde fra Sjøfartsdirektorats terrasse etter kontraktsigneringen
Fra venstre: juridisk rådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Christian Bergquist, juridisk seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, John Kristian Vatnem, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratets IT-avdeling, Jan Erling Mæland, underdirektør i Sjøfartsdirektoratets IT-avdeling, Sverre Rossebø (bak), administrasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, John Malvin Økland (foran), daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse, senior kompetanserådgiver i AOF Haugaland, Tone M. Robberstad.
 
Foto: Sjøfartsdirektoratet
 

Del kurset på sosiale medier: