Populær lederutdanning!

Nytt kurs starter nå! Over 200 mellomledere har gjennomført utdanningen så langt hos AOF Haugaland.

Dette er en anerkjent lederutdanning som benyttes av mange bedrifter på Haugalandet. 

Lederskolen er en praktisk utdanning for deg som vil bli leder eller utvikle deg videre som leder. Etter å ha fullført Lederskolen vil du sitte igjen med en solid kompetanse innen praktisk ledelse og et bevisst forhold til egen lederatferd. Lederskolen går over ett år. 

Mer informasjon om Lederskolen finner du her. 

Dette sier tidligere deltakere:

2014 - Hvordan har kurset påvirket/endret deg som leder/person?

  • Jeg har blitt mer reflektert over oppførselen min i forhold til andre mennesker. Jeg har også fått bekreftelser på egne holdninger, tanker og oppførsel
  • Kurset har endret mitt syn på hvordan en leder skal opptre i dag. 
  • Bevisstheten min omkring relasjonsledelse har økt kraftig. 
  • Har påvirket meg til å bli en mye mer moderne leder.
  • Kuret har endret meg mye. Jeg er mye mer klar over egen adferd og hvordan jeg skal håndtere konflikter og bygge relasjoner. 
  • Jeg er allerede en bedre leder enn jeg var før Lederskolen. Faktisk kan jeg si at livet mitt er delt i før og etter Lederskolen.
  • Jeg ser mye mer løsninger på ting på ting nå, som faktisk er så mye enklere enn hva jeg hadde trodd, og ser også mye mer tiltak en kan gjøre for å skape trivsel rundt seg på en arbeidsplass, og hvordan det igjen påvirker arbeidsinnsatsen og kvaliteten på en positiv måte. 

2013 -Trives på lederskolen

-Jeg ser på dette som en flott mulighet til å videreutvikle meg i jobben og skaffe meg et bedre utgangspunkt for nye utfordringer i fremtiden, sier Arne Didrik Sømo som bare har godord å komme med om skoleopplegget han har fulgt de siste seks månedene. Sømo er en av tre medarbeidere i Marine Aluminium som i 2013 startet på AOFs lederskole. 
-Spesielt kunnskap om relasjonsbygging og lederatferd har vært interessant. Og det at jeg er i jobb samtidig som jeg går på skole gjør jo at jeg hele tiden kan trekke inn praktiske erfaringer i skolearbeidet. 
Lederskolen har gjort meg mye mer bevisst på egen atferd på jobben og hvordan denne påvirker de andre jeg jobber med, sier Sømo som absolutt kan anbefale lederskolen til andre. 

 

Del kurset på sosiale medier: