Orienteringsmøte Stavanger!

Nyhet! 2 nye fagskoler starter i Stavanger i februar.

AOF Haugaland har fått to nye NOKUT godkjente fagskoler som har studiested i Stavanger. 
I den forbindelse vil det blir arrangert informasjonsmøte for fagskolene
  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming og
  • Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Utdanningene er gratis. 

INFORMASJONSMØTE 

Fagforbundet, Folkets Hus, Stavanger          
Onsdag 11. februar kl. 18.00
 
Om studiene

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming                            

Oppstart Stavanger: onsdag 25. februar kl. 17.00

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Tilsvarer normert studietid på 1 år. 

Studiet inneholder 4 teoriemner, praksisemne og fordypningsemne. Det er 10 uker praksis (7 + 3 uker). Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass. 
5 kvelder i måneden. Finansiert av Helsedirektoratet gjennom Rogaland Fylkeskommune.
 
Mer informasjon om studiet finner du her.
 
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
Oppstart Stavanger: onsdag 25. februar kl. 17.00
 
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Tilsvarer normert studietid på 1/2 år. 
 
Studiet inneholder 2 teoriemner og fordypningsemne. Det er innlagt 5 dager hospiteringspraksis og 3 kvelder med praktisk matlaging.
5 kvelder i måneden. Finansiert av Helsedirektoratet gjennom Rogaland Fylkeskommune.
 
Målgrupper for studiene
Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med en grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene egner seg godt til å kombinere med jobb. 
 
Mer informasjon om studiet finner du her
 
Kontaktperson:
Brita Dueland, tlf. 52 70 89 93 / 993 98 676 /brita.dueland@aof.no  
 

Del kurset på sosiale medier: