NYHET! Kurs i Kroniske sykdommer

Dersom du arbeider med mennesker med kroniske sykdommer og kan tenke deg å videreutdanne deg og spesialisere deg innen kroniske lidelser, da er dette fagskoletilbudet for deg.

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester(2 år). Fagskoleutdanning kroniske sykdommer hos voksne og eldre har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Ytterligere kursinformasjon

Del kurset på sosiale medier: