NYHET! Gratis norskopplæring for utenlandsk arbeidskraft

Nå kan arbeidsinnvandrere som er i et ansettelsesforhold få gratis norskopplæring.

VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk lyser nå ut midler til norskopplæring på arbeidsplassen. 

– Vox er fornøyd med at regjeringen nå utvider ordningen. Dette har vi ønsket lenge, og vi er glade for de bidragene partene har kommet med for å få dette på agendaen, sier Gina Lund, direktør i Vox.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter.

I samarbeid med Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri og Fellesforbundet har Vox på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien. 40 prosent av bedriftene tilbyr de ansatte norskopplæring i dag.

For arbeidsinnvandrere har hovedregelen fram til nå vært at de selv eller arbeidsgiver må betale for norskopplæringen.

– Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og vi ønsker derfor å stimulere til mer norskopplæring i arbeidslivet, sier Lund.

Vox lyser ut midler til opplæring gjennom BKA. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfristen er 11. november 2015. AOF Haugaland hjelper til i søknadsprosessen og gjennomfører opplæringen. 

Del kurset på sosiale medier: