Nyhet! Faskoleutdanning Demensomsorg

Gratis fagskole starter i februar!

Det er for tiden et stort fokus på omsorgen for demente - og oppdatert fagkunnskap for de som arbeider med denne brukergruppen er etterspurt!  
 
AOF Haugaland har i samarbeid med Haugesund og Karmøy kommune utviklet et helt nytt fagskoletilbud i Demensomsorg.  Studiet ble i januar godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
 
Studiet går på deltid over et år, gir 30 fagskolepoeng og er gratis.
 
Studiets innhold: 
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene. 
               Her vil tema blant annet være Etikk, Kommunikasjon og samhandling, Kunnskap om helse og 
               oppvekstpolitikk og lovverk. 
Emne 2: Demensomsorg
               Her vil tema være Om demens, Kartlegging og utreding, Behandling og miljøterapeutiske 
               tiltak, Demens og helse, Pårørende og frivillighet, Etikk, rettigheter, love- og regelverk
Emne 3: Praksis 5 uker
Emne 4: Fordypning
 
Utdanningen retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med personer som har demens - eller som ønsker kompetanse fagfeltet Demensomsorg.
 
Opptakskrav
Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleier og omsorgsarbeidere kan også søke.  Andre uten formell kompetanse, som har lang og relevant erfaring fra fagfeltet Demensomsorg kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Det må i tillegg kunne dokumenteres en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring (19 år).
 
Det er planlagt oppstart både i  Haugesund og Ølen.
 

Del kurset på sosiale medier: