NYHET! Fagskole nevrologiske lidelser

AOF Haugaland fikk onsdag 31. juli godkjent i NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, www.nokut.no) et nytt studietilbud, omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser.

Bakgrunnen for at AOF Haugaland har søkt godkjenning for dette studiet er klare signaler fra kommunene i regionen på at dette er en videreutdanning de vil prioritere for sine ansatte. Samhandlingsreformen stiller store kompetansekrav til ansatte i helsesektoren og kommunene arbeider tett sammen med AOF Haugaland om utvikling av nye og aktuelle utdanningsløp for ansatte med videregående utdanning.
 
Rådgiver Solveig Schiz, personal og organisasjon, Haugesund kommune, sier i en kommentar, at kommunen arbeider planmessig med kompetanseutvikling for ansatte i kommunehelsetjenesten. Med samhandlingsreformen øker behovet for spesialisering også for ansatte med videregående utdanning. 
 
Studiet er åpnet for søkere, og det tas sikte på å starte det første kullet i løpet av januar 2014. Studiet retter seg mot ansatte i helsevesenet som har en fullført videregående utdanning, for eksempel hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Siden de aller fleste i målgruppen er yrkesaktive, vil studiet bli lagt opp på deltid. Interesserte kan allerede nå ta kontakt med AOF Haugaland for å få registrert sin interesse. 
 
For AOF Haugaland er dette den niende NOKUT godkjente fagskoleutdanningen. AOF Haugaland befester med dette posisjonen som Rogalands største og en av landets største fagskoler innen helsefag.

 

Del kurset på sosiale medier: