Nye midler til opplæring!

Bedrifter kan nå søke om midler til opplæring for å styrke kompetansen til ansatte som bidrar til økt konkurransekraft for bedriften.

Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA, er et statlig finansiert tiltak iverksatt av Kunnskapsdepartementet

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

  • Mer enn 100 millioner bevilges hvert år til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
  • Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.
  • BKA bidrar til bedre utføring av arbeidsoppgavene, økt bruk av ferdighetene, bedre samarbeid og kommunikasjon og økt motivasjon for videre læring og omstilling.
  • Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Det å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet. AOF Haugaland er autorisert som kursleverandør og samarbeidspartner, og har hatt mange BKA-kurs for både private bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Vi hjelper deg med søknaden!

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

En undersøkelse foretatt av Vox viser at 1 av 3 har for dårlige datakunnskaper til å kunne fungere i jobb og dagligliv. På bakgrunn av dette har de utarbeidet egne kompetansemål for hvilke it-ferdigheter både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har behov for å beherske.

Ved å svare på spørsmål om din erfaring med ulike oppgaver på data, kan du selv se hvilket nivå du er på i forhold til arbeidstakere i resten av landet.

Test dine digitale ferdigheter (Selvvurdering)

Klikk her for å vurdere dine dataferdigheter.  

Stort utbytte av å delta på BKA-opplæring

Kompetanseheving hos den enkelte arbeidstaker kan gi bedre utbytte enn investeringinger i nytt utstyr. Potensialet er stort for de virksomhetene som lar de ansatte lære seg å nyttegjøre sine it-verktøy.

Arbeidstakere som har deltatt på kurs er mer motivert til å jobbe produktivt. Ved å delta på kurs i regi av AOF Haugaland vil arbeidstakerne lære å utføre sine arbeidsoppgaver enklere, hurtigere og bedre. Det skal være nyttig både for virksomheten og den enkelte å delta på kurs. Med de ansattes arbeidsoppgaver som utgangspunkt lærer de praktisk bruk av data som hjelpemiddel i lese- og skrivetreningen. Lær å benytte de it-verktøyene som er tilgjengelige på din arbeidsplass til å utføre daglige operasjoner.

 

Del kurset på sosiale medier: