Menn i helse på skolebenken

Første kull med Menn i helse har satt seg på skolebenken hos AOF Haugaland.

I høst satte 23 menn seg på skolebenken for å ta teorien til fagprøven som helsefagarbeider hos AOF Haugaland. De har siden i vår vært i praksis i helsesektoren og i løpet av skoleåret de nå går inn i, skal de gjennomføre teorien både på Vg1 og Vg2 nivå. I løpet av skoleåret skal de også ha praksis på ulike arbeidsplasser. 

AOF Haugaland fikk tildelt kontrakten for gjennomføringen av opplæringen i juni, og vi gleder oss til et år sammen med motiverte deltakere. Se intervju med deltakerne her!

Prosjektet Menn i helse

Menn i helse er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen, KS, NAV og kommunene. Hensikten med prosjektet er å utdanne menn i alderen 25 - 55 år som i dag mottar ytelser fra NAV, til en jobb i helse- og omsorgssektoren. Deltakerne i prosjektet gjennomfører et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider, og de veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunene. Prosjektet er et viktig bidrag for å møte dagens og morgendagens utfordringer med rekruttering til, og bedre kjønnsbalansen i helse- og omsorgssektoren. Det vil også å bidra til lavere arbeidsledighet.

Menn i helse sin nettside

Del kurset på sosiale medier: