Lederstilen som motiverer

Relasjonsledelse handler om å skape motivasjon og tilhørighet hos medarbeiderne.

- Alle ledere ønsker å lede på en måte som skaper motiverte og lojale medarbeidere. Relasjonsledelse passer for alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og størrelse. Tilnærmingen tar alltid hensyn til organisasjonens kultur og spesifikke behov. Det er Øyvind Røkenes i konsulentfirmaet Veilederen Norge AS som sier dette. Sammen med syv frittstående partnere fordelt rundt om i landet utgjør han kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge. - En viktig partner for min virksomhet er AOF Haugaland. De markedsfører og selger mine tjenester til næringslivet på Haugalandet. 

Øyvind Røkenes har utviklet det faglige innholdet i Lederskolen på oppdrag fra AOF Haugaland.  Utdanningen er anerkjent  i det lokale næringslivet og har blitt en viktig del av lederopplæringen for mellomledere på Haugalandet. 

Lederskolen består av 4 moduler hvorav to har basis i relasjonsledelse. De to andre handler om å lede HMS- prosesser og økonomisk fokus. Lederskolen arrangeres på Haugalandet og i andre deler av landet der AOF er representert. 

- Ikke minst i usikre tider kan det være ekstra lønnsomt å satse på lederutvikling, påpeker Røkenes. - Mange bedrifter må kutte kostnader for fortsatt å være konkurransedyktige. Noe av det mest effektive man da kan gjøre er å investere i relasjonsledelse. Dårlig ledelse er dyrt, og bedrifter som satser på relasjonsledelse, kan lese effekten direkte på bunnlinjen. 

Del kurset på sosiale medier: