Kommuneoppgjøret gir uttelling for fagskoleutdanning

Fagarbeidere med tilleggsutdanning får nå egen lønnsstige. For å bli plassert i den nye lønnsstigen kreves det ett års tilleggsutdanning, tilsvarende 60 studie- eller fagskolepoeng.

Kommuneoppgjøret gir fagarbeidere med tilleggsutdanning bedre lønnsvilkår og de får nå egen lønnsstige. Det betyr at fagarbeidere blir sidestilt med høyskolegrupper med automatisk opprykk når de tar tilleggsutdanning.
 I svært mange tilfeller er tilleggsutdanning gitt på fagskole. Tidligere har fagarbeiderne som har valgt fagskole for å heve kompetansen sin måtte søke om å få lønnsøking etter endt utdanning. Nå vil tilleggsutdanning tilsvarende 60 fagskole- eller studiepoeng kunne gi innpass i en ny lønnsstige. 
 
"Utdanning skal lønne seg, og dette oppgjøret vil bidra til å motivere medlemmene våre til å ta tilleggsutdanning og øke sin kompetanse. Det er bra for alle og vil også øke kvaliteten på de kommunale tjenestene", sier Gerd Bang Johansen, forhandlingsleder for Parat og leder for Tannhelsesekretærenes forbund. 
 

Del kurset på sosiale medier: