HMS grunnopplæring - 40 timers kurs

Kurset dekker lovpålagt opplæring for verneombud, AMU- medlemmer og tillitsvalgte.

Kurset har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheter. Deltakerne skal lære arbeidsmåter, teknikker og systemer de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen. Dette gir et godt grunnlag for handling og resultater. 

Kurset går over 4 dager; mandag- torsdag i uke 50. 

Kontakt Erik Krogdahl på telefon 52 70 89 93 for nærmere informasjon og påmelding.

Del kurset på sosiale medier: