Fagskolestudenter uteksaminert i Sauda og Suldal

20 fagskolestudenter ble uteksaminert denne våren i ulike fagskoleutdanninger.

 Studentene har fullført et 2-årig  deltidsstudium innen fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie og fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse / utviklingshemming.
Fagskoler innen helse er videreutdanninger for de med en fullført grunnutdanning på videregående nivå, som hjelpepleiere, helsefagarbeidere osv. og et viktig ledd i satsingen med å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten.
 
Fagskolen AOF Haugaland inviterte alle de uteksaminerte sammen med lærerne til eksamensfest med god mat og drikke. Representanter fra Sauda kommune og Suldal kommune var til stede. Vitnemålutdelingen ble foretatt av fagskoleansvarlig kompetanserådgiver Margrete M. Ramsdal. 

Del kurset på sosiale medier: