Fagskole Ernæring i pleie og omsorg

Starter 26. februar. AOF Haugaland starter opp ny klasse i Ernæring i pleie og omsorgstjenester. Fagskoleutdanningen er et NOKUT-godkjent tilbud.

Utdanningen er gratis! 
 
En av utfordringene for helsetjenesten er å bidra til at pasienter og brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester samt pasienter i institusjon. Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten.
 
Studiet går på deltid over et år, gir 30 fagskolepoeng og er gratis.  Det er ikke praksis i studiet
 
Studiets innhold: 
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene. 
               Her vil tema blant annet være Etikk, Kommunikasjon og samhandling, Kunnskap om helse og 
               oppvekstpolitikk og lovverk. 
Emne 2: Ernæring inkludert 5 dager hospitering
               Her vil tema blant annet være Grunnleggende ernæringslære, Kost og ernæring i et 
               samfunnsperspektiv, Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, Kost i forhold til ulike
               sykdommer og tilstander, Trygg mat, Helsefremmende arbeid/forebygging, Omsorg og 
               motivasjon, Hospitering og praktisk matlaging
Emne 3: Fordypning
 
Utdanningen retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med personer som har demens - eller som ønsker kompetanse fagfeltet Demensomsorg.
 
Er dette interessant? Mer om studiet og søknadsskjema finner du her.
 
 
 

Del kurset på sosiale medier: