En av landets første!

Portørfaget er endelig i gang, med 10 flotte deltakere.Vi er stolte av å kunne bidra til at nok en yrkesgruppe får sin kompetanse dokumentert gjennom et fagbrev! Vi startet den første klassen med 10 personer i september.

Tekst: Karin E. Svendsen, Fagbladet.no

Då læreplanen for Vg3 Portørfaget var klar tidlegare i år, var det bare for AOF å hive seg rundt. Det gjorde dei både i Telemark og i Rogaland. I september kunne dei, som dei fyrste i landet, tilby teoretisk undervisning i faget.

AOF tek teorien

AOF Haugaland i Rogaland gjekk gjennom læreplanen, brukte utdrag frå lærebøker i helsearbeidar- og ambulansearbeidarfaget, i tillegg til å lage materiell spesielt retta mot portørar.

– Vi har tett samarbeid med Fagforbundet her, fortel Anne Tove Hammer, kompetanserådgjevar i AOF Haugaland. Dei var derfor godt førebudde på at portørfaget ville kome.

– Og elevane visste vi kvar var å finne, seier ho.

Etter ein kvalitetssjekk med Fagopplæringskontoret var AOF trygg på at teoridelen heldt mål. Og allereie siste dagen i september kunne dei fyrste elevane setje seg på skulebenken.

Ein stolt seksjonsleiar

Magne Bua, leiar for Seksjon helse og sosial (SHS) på Haugesund sjukehus, var den som gjorde AOF merksam på at dei måtte førebu seg på at portørane snart trengte teoretisk pensum og undervisning. Han hjelpte også til då AOF trengte folk som kjende til litteratur som er relevant for portørfaget.

– No er eg litt stolt, seier han. For dei har vore kjappe på Haugaland, og saman med Telemark er dei truleg dei fyrste i landet som kan tilby undervisning i Vg3 Portørfaget.

Nokre av elevane har planar om å ta fagbrevet i desember, men dei fleste tek det før sumaren.

Del kurset på sosiale medier: