Eksamensfest for stolte fagskolestudenter

43 fagskolestudenter ble uteksaminert denne våren i ulike fagskoleutdanninger.

- Dere har gjennom studiene tilegnet dere en kompetanse som er verdigfull for oss som arbeidsgiver. Vi er stolte av dere og dere kan være stolte av dere selv. Dette sa stabsleder helse i Karmøy kommune, Siv Anita Lilleskog Fredriksen i sin hilsningstale til de 43 fagskolestudentene som torsdag 20. juni  fikk sine vitnemål. Studentene har fullført et 2-årig  deltidsstudium innen et av fagområdene Kreftomsorg og lindrende pleie, Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming eller Rehabilitering og Psykisk helsearbeid. Fagskoler innen helse er videreutdanninger for de med en fullført grunnutdanning på videregående nivå, som hjelpepleiere, helsefagarbeidere osv. og et viktig ledd i satsingen med å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten.
 
Fagskolen AOF Haugaland inviterte alle de uteksaminerte til eksamensfest med god mat og drikke. Bjørg Haugan holdt hilsningstale fra Haugesund kommune. Hun understreket at de nyutdannede nå måtte ta initiativ og synliggjøre sin kompetanse overfor ledere og kollegaer. Vitnemålutdelingen ble foretatt av fagskoleansvarlig kompetanserådgiver Margrete M. Ramsdal og daglig leder Sigmund Fosse ved AOF Haugaland. 

Del kurset på sosiale medier: