Arbeidslivets kompetansepartner

Vår fremste oppgave som arbeidslivets kompetansepartner er å bidra til at våre bedriftskunder blir vinnerbedrifter.

- Når vi jobber med kompetanseutviklingstiltak i bedrifter, ønsker vi at bedriften stiller de samme høye forventninger til avkastning som de gjør når de investerer i maskiner og utstyr.
Kompetanseutvikling er en investering og ikke en kostnad, sier daglig leder i AOF Haugaland Sigmund Fosse. AOF Haugaland har erfaring med å jobbe med kompetanseutvikling i en rekke lokale
bedrifter, og ofte er problemene like.
–Utfordringer vi ofte møter er at ledelsen har tatt store, viktige strategiske beslutninger, men sliter med å skape et eierforhold hos medarbeidere på ulike nivå. Erfaringene viser at kompetanseutviklingstiltak kan bidra til at de strategiske beslutningene blir implementert på en god måte, sier Fosse.
Han sier videre at arbeidsplasser som stimulerer til at arbeidstakere får muligheten til å anvende kompetansen de har tilegnet seg, oppnår en vinn-vinn situasjon hvor bedriften får kompetente
medarbeidere som bidrar til å styrke bedriften og arbeidstakeren får høyere arbeidstilfredshet. For en arbeidstaker vil opplæring være en investering i seg selv. Det er viktig at bedriften legger til rette for opplæring for arbeidstakeren, men arbeidstaker må også investere for å få ønsket kompetanse. Ofte vil arbeidstakers investering være i form av fritid. Arbeidsplasser som har fokus på kompetanse er attraktive arbeidsplasser og arbeidstakere som er villige til å oppdatere sin kunnskap er attraktive arbeidstakere.
 
- Vi jobber på alle nivå i bedrifter når det gjelder opplæring. Vi har en meny innenfor alt fra basisferdigheter, fagopplæring, lederopplæring, spesifikke kurs innen data, prosjekt, språk, økonomi og så videre. Både skreddersydde og åpne kurs, sier Fosse. AOF Haugaland ser at blant deres bedriftskunder skjer det positive endringer.
–Ofte ser vi at resultatet av prosesser som er kjørt i bedrifter gjør at ansatte blir gode merkevareambassadører og at bedriftene styrker sitt omdømme. Vår fremste oppgave som arbeidslivets kompetansepartner er å bidra til at våre bedriftskunder og deres ansatte blir vinnere, og at bedriftene styrker sin konkurransekraft og sitt omdømme, avslutter Fosse.

Del kurset på sosiale medier: