200 millioner utlyst

Bedrifter og offentlige virksomheter kan nå søke om midler. Søknadsfristen er 10. desember.

Hva kan vi søke om tilskudd til?
Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og oss går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov for økt kompetanse innen grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen skal være praksisnært og relevant i forhold til arbeidstakernes daglige arbeid. Vi skreddersyr kursene, i lag med dere, etter hva dere mener de ansatte har behov for å få økt kompetanse innen.

Har dere ansatte med for dårlige norskkunnskaper? Det er også mulig å søke midler til norskopplæring.

Så tenker du at det er behov for å øke digitale ferdigheter, muntlig kommunikasjon, økonomisk forståelse eller rett og slett det å lese og forstå interne dokumenter og bedre skriftlig rapportering. Ta kontakt så setter vi oss ned å finner løsninger sammen.

Søknadsfrist er 10. desember 2018 og svar på søknad om midler kommer normalt i månedsskifte februar/mars 2019.

Interessert? Ta kontakt med tone.robberstad@aofhaugaland.no eller telefon: 917 55 798 så tar vi en prat

Del kurset på sosiale medier: