View Larger Map

Selskapsinfo

AOF Vestlandet - Agder

Besøkadresse:
Haraldsgt. 190 , 5525 Haugesund Norge
Telefon:
52 70 90 00

E-post:
post@aof-va.no

Verdier

NÆR
Samspill, nærhet og dialog er viktige premisser for vår leveranse. Gjennom å kjenne bedriftens behov og ha gode og trygge relasjoner kan vi sammen med bedriften finne fram til de beste løsningene.
Som deltaker i AOF Haugaland skal du oppleve å bli møtt av medarbeidere som bryr seg. Hos oss vil du alltid møte ei åpen dør og ansatte som brenner for at du skal lykkes.

OPPDATERT
Vi lever i et samfunn hvor endringene skjer stadig fortere. Teknologien endres, markedene endres, lover og regler endres, kravene til lederskap og medarbeiderskap endres. Innenfor våre primærområder er vi oppdatert, både på det som skjer, og på trender og utviklingstrekk. Dette vil komme våre kunder til gode ved at våre kurs og utdanninger til enhver tid skal reflektere nåtidens og fremtidens behov. Vårt mål er å være en oppdatert kompetansepartner, som snur seg raskt, er fleksibel og tilpasser seg kundenes behov og forventninger.

TRYGG
Når voksne starter på en utdanning er det en stor avgjørelse. I en ellers travel hverdag med jobb, familie, venner og fritidsaktiviteter skal en også avsette tid til studier. Da er det viktig å være trygg på at utdanningsinstitusjonen du har valgt gjør sin del av jobben. Vi vet at for voksne er godt læringsmiljø, trivsel og engasjerte lærere og administrasjon viktige forutsetninger for at du skal lykkes. Velger du AOF Haugaland skal du være trygg på det.

AOF Haugaland er meget opptatt av langsiktighet. Vi har vært her lenge, vi har bygget stein på stein og vi skal være her lenge. Dette gjør vi kun gjennom å ha et sterkt og fundamentert kvalitetsfokus. AOF Haugaland har en sunn økonomi, god egenkapital og dermed de beste forutsetninger for å være langsiktig i de strategiske valgene. Dette sammen med at vi kan tilby et topp moderne kurssenter, gir oss gode forutsetninger for å videreutvikle vår posisjon som den foretrukne leverandøren av relevante kurs og utdanninger til bedrifter.

Visjon

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.
Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første "arbeiderreisen" til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig - det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten - det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.


Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Kataloger

  • Informasjon til kursdeltakere og studenter ved AOF Norge om koronavirus
  • Toppskolering for medlemmer og tillitsvalgte
  • Kurskatalog 2019
  • Toppskolering for medlemmer og tillitsvalgte
  • AOF har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av helse-, miljø og sikkerhetsopplæring, en erfaring som går helt tilbake til stiftelsesåre
  • Last ned kalenderen - og få full oversikt over kurs og søknadsfrister.
  • Arbeidsmiljø grunnutdanning

Stilling ledig

AOF Vestlandet og AOF Fagskolen sine ledige stillinger finner du på våre nye nettsider. 

Her ser du fullstendig oversikt over ansatte i AOF Vestlandet - Agder og AOF Fagskolen

Ansatte

Sigmund Fosse
Daglig leder
Elisabeth Næsheim Vågen
Kvalitets- og administrasjonsleder