AOF.no

TILBUD

Gratis kurs

You learn through asking

AOF har gratis kurs og studier til deg som er i arbeid, permittert eller arbeidsledig.
Vi tilbyr ulike kurs – fra teorikurs til fagbrev, bransjetilpasset norskkurs og introduksjonskurs.
Finn kurset som passer for deg og meld deg på. Tips gjerne venner og kollegaer om tilbudet.

Kursene er kostnadsfrie for deltaker. Kursavgiften dekkes i sin helhet gjennom Kompetanse Norge sitt bransjeprogram.
Bransjeprogrammene er utviklet i samarbeid mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. Målet med programmene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

De fleste kursene arrangeres om ettermiddagen og er digitale. Dette gjør det enkelt å følge kurset hjemmefra.