AOF.no

AKTUELT

Gratis kurs

You learn through asking

AOF har gratis kurs og studier for deg som er i arbeid, permittert eller arbeidsledig.

Kursavgiften dekkes i sin helhet gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Bransjeprogrammene er et treparts samarbeid mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Målet med programmene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Flere av kursene arrangeres på ettermiddag og kveld. De fleste kursene er digitale, slik at du kan følge dem hjemmefra.

Finn kurset som passer for deg og meld deg på. Tips gjerne venner og kollegaer om tilbudet.