AOF.no

AKTUELLE TILBUD

Gratis kurs for deg som jobber innenfor maritim sektor

Olje og gass

Norge har lange maritime tradisjoner, og har i over 150 år vært en stor skipsfartsnasjon. Maritim sektor er fylt av muligheter og endrer seg raskt. Næringen har behov for mange typer fagfolk, enten du jobber på eller utenfor skipsdekket. AOF tilbyr bransjeprogram som er utviklet av arbeidslivet for maritim sektor, slik at du kan ta en utdanning som er rettet mot ditt fagområde.