Fagskoler

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren

Kurs-id: 365037
Sted: Fredrikstad
Timetall: 120
Kursstart Info: 24.08.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Øistein Pettersen
E-post: oistein.pettersen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 90125368
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Å gå inn i en lederrolle eller inneha en lederrolle krever kunnskap om ledelse. I helsesektoren er det viktig å ha kunnskap om hva det vil si å ha ansvar for pasienter og brukere og kunne skape trygge tjenester, om turnusplanlegging og dennes påvirkning på budsjettet, kunne håndtere avvik, være løsningsorientert, bygge kompetanse i eget personell og å kunne bidra til å skape et godt omdømme for virksomheten. 

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren gir spisskompetanse innen helseledelse.

MÅLGRUPPE

Studiet er for deg som jobber innen helseinstitusjoner, hjemmetjenester og omsorgsboliger, samt for deg som jobber innen skole, barnehage og SFO.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING UTØVENDE LEDERSKAP?

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt helse- og omsorgssektoren vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren er en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Kjerneområdene som dekkes i studiet er relasjonsledelse, offentlig økonomi og turnusplanlegging, omdømmebygging, ledelsesfaget, organisasjon, endringsarbeid, strategi, samspill, LEAN.

Emne 1 - Lederskap og forutsetninger for endring

Relasjonsledelse - Organisasjonsledelse - Holdninger - Yrkesstolthet - Konflikthåndtering - HMS for ledere - Samspillet mellom de forskjellige profesjonene - m.m

Emne 2 - Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner 

Offentlig økonomi - Avvikshåndtering - Organisasjon og ledelse - Omdømmebygging - Yrkesetiske dilemmaer - Virksomhetenes samfunnsansvar

Emne 3 - LEAN og implementering 

Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder - LEAN spillet - LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv - det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Emne 4 - Strategi, samspill og scenarieutvikling 

Prinsipper for strategisk dialog og forankring - Visualisering av framtid - Måloppnåelse ved hjelp av strategisk planlegging.

Emne 5 - Fordypning 

Prosjektoppgave med selvvalgt tema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i prosjektoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON 

Formelle opptakskrav 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev fra helse- og oppvekstsektoren. 
  • 2 års relevant arbeidserfaring

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave med påfølgende muntlig høring.

Gjennomføring

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges opp med  undervisning 1 - 2 kvelder pr. uke samlingsbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring. 

SØK FREM TIL STUDIESTART 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: