Fagskoler

Utøvende lederskap i praksis - Nettstudie Emne 1

Kurs-id: 354412
Sted: Østfold
Timetall: 28
Kursstart Info: 25.08.2020 - 09.10.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er du, eller ønsker du å bli leder, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Dette delstudiet gir 4 studiepoeng, og er emne 1 i den godkjente fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis som totalt gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

Utdanningstilbudet er primært rettet mot permitterte og ledige, men kan være åpne for andre deltakere.

 

Hvorfor fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskole Utøvende lederskap i praksis gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til denne fagskoleutdanningen. Søker må ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

 

 

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som nettstudie. Det tilsvarer en normert studietid på 6 uker. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

Kurspris: Gratis

Studietilbudet er finansiert gjennom ekstraordinære tilskuddsordninger gjennom DIKU og Kompetanse Norge i forbindelse med Covid-19 pandemien.

 

Kursinnhold emne 1: Lederskap og forutsetning for endring.

Les mer om kursinnhold her. 

 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: