Fagskoler

Psykisk helsearbeid - Kristiansand

Kurs-id: 374127
Sted: AOF Agder, Markensgt. 13
Timetall: 328
Kursstart Info: Februar 2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Line Merethe Schjølberg Hansen
E-post: line.hansen@aof-fagskolen.no
Mobil: 957 51 075
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.

Studentavgiften er 800,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.


Fagskole Psykisk helsearbeid

Dette er utdanningen du vil få bruk for uansett hvor i helse- og oppvekstsektoren du jobber. Psykiske lidelser regnes i dag som en av våre folkesykdommer og rammer både barn, unge, voksne og eldre. Gjennom utdanningen vil du få kunnskap om psykisk helse og hvordan man kan legge til rette for å forebygge psykiske lidelser. Etter endt utdanning vil du ha en kompetanse som gir deg større trygghet og forståelse i møte med alle typer mennesker.

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, portør, ambulansearbeider, helsesekretær og barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 


Kandidater som skal søke opptak med bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, barn- og ungdomsarbeider, portør, ambulansearbeider, omsorgsarbeider, aktivitør, eller bestått teori innen VG2 Helseservicefaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, VG3 Helsesekretær, VG3 Portørfaget, VG3 Ambulansearbeiderfaget eller VG3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, barnehage, skole og SFO etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helse- eller oppvekstfagene eller ta fagbrev.
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Psykisk helsearbeid retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. Videre vektlegges evne til etisk refleksjon, til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon og til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv.

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. fem samlinger per måned på kveldstid (kl 17.00-21.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave per emne.
 • Det er 10 uker praksis 
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".
   

Emne 1: Felles innholdsdel

1. Grunnelementer i helse- og oppvekstfag:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:

 • Stats- og kommunekunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi
   

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk:

 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
   

Emne 3: Teorier og arbeidsmetoder:

 • Psykiske lidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi
 • Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid
 • Behandlings- og omsorgsmodeller, tiltak
   

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid, utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6: Fordypning
Avsluttende fordypningsoppgave med individuell muntlig eksamen. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: