Fagskoler

Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen

Kurs-id: 278903
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 170
Kursstart Info: August 2019
Klokkeslett: 09.00 - 15.00 eller 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 40 000 ,- + litteratur
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskole – Veiledning av lærlinger

Høyere yrkesrettet utdanning - 30 studiepoeng

*Under utvikling. NOKUT-søknad sendt september 2018. Vi venter tilbakemelding innen utgangen av november. Ved godkjenning vil oppstart bli August 2019.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for utdanningen blir personer som er, eller ønsker å bli, instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

MÅL FOR FAGSKOLEUTDANNINGEN

Formålet med utdanningen er å kvalitetssikre opplæring i bedrift og veiledningen av lærlinger gjennom å tilby en instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger, styrker kvaliteten på opplæring i
praksis og hever status for instruktører og faglige ledere som veiledere lærlinger.

OPPTAKSKRAV

Fagskoleutdanningen er høyere yrkesrettet utdanning. For opptak til utdanningen
kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller
autorisasjon.

Det er også mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. For opptak på realkompetanse kreves det minst 5 års relevant praksis. 

ORGANISERING OG INNHOLD

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere. Alle emnene avsluttes med en skriftlig innleveringsoppgave,
enten i gruppe eller individuelt.

Følgende er med forbehold om endringer i løpet av innspill som kommer i
søknadsprosessen:

Emne 1: Innføring – Veileders rolle og oppgaver, yrkesfagenes historikk og samfunnsbetydning.

Emne 2: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon

Emne 3: Veiledning i praksis

Emne 4: Fordypningsoppgave med selvvalgt temaGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: