Fagskole Utøvende lederskap i praksis

Kurs-id: 286711

Pris: 37500 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 23.01.2020 - 22.10.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Turid Alice Andresen
E-post: turid.andresen@aof.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: