Fagskoler

Fagskole Utøvende lederskap i praksis

Kurs-id: 365545
Sted: Fredrikstad
Timetall: 120
Kursstart Info: 26.08.2021 - 24.06.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Øistein Pettersen
E-post: oistein.pettersen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 90125368
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskole  Utøvende lederskap i parksis gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD:

Kjerneområdene som dekkes i studiet er relasjonsledelse, økonomi, markedsføring/kommunikasjon, ledelsesfaget, organisasjon, endringsarbeid, strategi, samspill, LEAN og scenarieutvikling.

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring

 • Fra posisjon til relasjon
 • Styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemeldinger og forventninger
 • Organisasjonskultur og endring
 • Emosjonell modenhet, kon¿ikthåndtering og personlig utvikling
 • HMS for ledere

Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget

 • Økonomi
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføring/kommunikasjon

 

Emne 3: LEAN/Prosessforbedring og implementering

 • Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder
 • LEAN-spillet
 • LEAN/Prosessforbedring i et HMS og lønnsomhetsperspektiv
 •  Det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Emne 4: Strategi, samspill og scenearieutvikling

 • Prinsipper for strategisk dialog og forankring
 • Visualisering av fremtid, scenearieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetanse og strategisk responsevne
 • Metode for utvikling av strategisk plan

Emne 5: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).  

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges opp med  undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag hver 6. til 8. uke samlingsbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring. 

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: