Fagskoler

Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren

Kurs-id: 314046
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 19.03.2019 - 01.10.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Finansieres av statlige midler
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren er et praktisk rettet studium tilpasset leder og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS FOR ANSATTE I HELSESEKTOREN?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i offentlig virksomhet og næringslivet forøvring, og de siste årene har arbeidslivet og særskilt helse- og omsorgssektoren vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i parksis for ansatte i helsesektoren er en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD:

Kjerneområdene som dekkes i studiet er relasjonsledelse, økonomi, markedsføring/kommunikasjon, ledelsesfaget, organisasjon, endringsarbeid, stategi, samspill, LEAN og scenarieutvikling.

Emne 1: Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner: Dette emne har innføring i studiet og studieteknikk. Dette emnet inneholder også blant annet økonomi, organisasjon og ledelse, plan og kommunikasjon.

Emne 2: Lederskap og forutsetninger for endring: Dette emne tar blant annet for seg: styrkebasert ledelse og relasjonsledelse - fra posisjon til relasjon - tilbakemelding og forventning - HMS for ledere.

Emne 3: Strategi, samspill og scenareieutvikling: Dette emne tar blant annet for seg: prinsipper for strategisk dialog og forankring - visualisering av fremtid - scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetansen og strategisk responsevne - metode for utvikling av strategisk plan - HO SHIN.

Emne 4: LEAN og implementering: Dette emne ta blant annet for seg: grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder - LEAN-spillet - LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv - det kontinuerlige forbedreingsarbeidet.

Emne 5: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON 

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til denne fagskoleutdanningen. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller felere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges opp med  undervisning 1 - 2 kvelder pr. uke samlingsbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring. 

SØK FREM TIL STUDIESTART 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: