Fagskoler

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i fag- og detaljhandelen

Kurs-id: 374230
Sted: Fredrikstad
Timetall: 84
Kursstart Info: 18.10.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Antall dager: 1
Kontaktperson: Øistein Pettersen
E-post: oistein.pettersen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 90125368
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i faghandelen. Utdanningen er gratis og gir 18 studiepoeng og består av 3 emner i fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis. Undervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom på nett. 

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling, og hvor dette studiet vil bidra til at du som leder og/eller lederemne får en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen og innsikt du trenger for å være og bli en god leder. Det å gå inn i en lederrolle, eller inneha en lederrolle krever både kunnskap, innsikt og gode verktøy om ledelse. 

Studiet er en del av fagskoleprogrammet Utøvende lederskap i praksis som er på 30 studiepoeng, men hvor du her vil kunne ta de tre første emnene som gir deg en grunnleggende forståelse for lederrollen, og en rekke praktiske verktøy innen relasjonsledelse og prosessutvikling/LEAN.

MÅLGRUPPE

Studiet er for deg som er yrkesaktive, arbeidsledig og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet innen faghandelen. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING UTØVENDE LEDERSKAP?

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt faghandelen vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i faghandelen er nettopp en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder, og bygge videre på i din karriere.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Kjerneområdene som dekkes i studiet er relasjonsledelse, kommunikasjon, økonomi, omdømmebygging, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, og prosessforbedring/LEAN.

Emne 1 - Lederskap og forutsetninger for endring

Relasjonsledelse  - kommunikasjon - Konflikthåndtering - Kultur og endring, HMS for ledere - personlig utvikling - m.m

Emne 2 - Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner 

Økonomiforståelse - Organisasjon og ledelse - Omdømmebygging - Yrkesetiske dilemmaer - Virksomhetenes samfunnsansvar

Emne 3 - Prosessforbedring/LEAN og implementering 

Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder - LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv - det kontinuerlige forbedringsarbeidet

PRAKTISK INFORMASJON 

Formelle opptakskrav 

  • Fullført videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for yrkesfag for opptak til fagskoleutdanning i Utøvende lederskap i praksis.. 
  • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Vurdering/Eksamen

Hvert Emne har obligatoriske arbeidskrav, og vurderes til bestått / Ikke Bestått. Ved fullført studieløp i dette tilbudet spesielt rettet mot faghandelen, vil deltageren få utstedt Emnebevis/Karakterutskrift på oppnådde studiepoeng. (For å få vitnemål for fullført fagskoleløp, må deltagerne selv vurdere å ta emne 4 og 5, som avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave med påfølgende muntlig høring).

Gjennomføring

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys normalt som deltidsstudium over 1 år. Undervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom på nett.  

SØK FREM TIL STUDIESTART 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: