Fagskoler

Fagskole Rehabilitering 19 - 21

Kurs-id: 270923
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 25.09.2019 - 25.06.2021
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen Rehabilitering og habilitering er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag, eller relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg. Utdannigen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider og ønsker å heve kompetansen for å kunne bidra enda mer i organiseringen og iverksetting av tiltak for pasienter og brukere som er i en rehabiliterings- eller habiliteringsprosess og ønsker å være en ressursperson for å bedre deres livskvalitet.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING REHABILITERING?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering og habilitering er sterkt økende. For deg som har et ønske om å medvirke til å gjøre en forskjell for et barn, en ungdom, en voksen eller en eldre og hjelpe dem til å få et verdig liv, er fagskoleutdanningen Rehabilitering en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen du trenger. 

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Rehabiliteringsfeltet favner medisinsk rehabilitering, sosial rehabilitering og habilitering.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Dette emne skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Dette emnet skal også danne basis for utvikling av felles holdninger og ferdigheter. 

Emne 2: Forståelse av habilitering og rehabiliteringsprosessen: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemming er og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg. Studenten skal få innsikt i viktigheten av deltagelse og likestilling for det enkelte mennesket.

Emne 3: Habilitering, rehabilitering og hverdagsmestring: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om altuelle lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og hvordan rehabiliteringstiltak organiseres.

Emne 4: Organisering, system og ledelse: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen. Studenten skal også tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til individuelle planer, kunne lede møter og samhandle med andre. 

Emne 5: Praksis: 300 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieretning helse- og oppvekstfag eller fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, barn- og ungdomsarbeider eller aktivitør.

Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitørfaget i løpet av 2018 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med 1 undervisningskveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: