Fagskole Arbeid med språk,flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Oslo

Kurs-id: 313807

Pris: Finansiert av Utdanningsdirektoratet kr

AOF Studiesenter , Oslo
Kursstart Info: 17.09.2019 - 22.06.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.10.2019
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: goril.sogge@aof.no