Fagskoler

Fagskole Miljøarbeid - Bergen - høst 2022

Kurs-id: 361803
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 320
Kursstart Info: September 2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Hege Verpe
E-post: hege.verpe@aof.no
Mobil: 94801982
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. Undervisningsdager er foreløpig ikke avklart. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart.  

Ønsker du kompetanseheving i miljøarbeid for utviklingshemmede? Utdanningen er tilpasset yrkesaktive med undervisning 1 dag i uken over 2 år. Obligatorisk praksis kan gjennomføres på egne arbeidsplass.
 

UTDANNINGEN GIR 60 STUDIEPOENG.

Målgruppe
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag. 

Opptakskrav
Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende. Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne.

 • 1 dag i uken
 • 10 uker sammenhengende praksis
 • Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave

FAGINNHOLD:

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse  og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning og samarbeid                

Emne 3: Metoder i miløjøarbeid – utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne

 • Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)
 • Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL
 • Brukermedvirkning

Praksis 10 uker (praksis på egen arbeidsplass er mulig)

Emne 4: Familie og samfunn:

 • Familie og nettverk
 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Fordypning

Avsluttende oppgave med selvvalgt fordypningsemne

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.

Les artikkelen "'Hvorfor velge fagskole?" av Kunnskapsdepartementet.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: