Fagskole Kroniske sykdommer med vekt på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Kurs-id: 316118

Pris: Søkes finansiert av Helsedirektoratet gjennom Østfold Fylkeskommune. kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 10.10.2019 - 25.06.2021
Tid: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Linda J. Bakkland
E-post: linda.j.bakkland@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 918 76 023


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: