Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne

Kurs-id: 248563

Pris: Studentavgift er 400,- kr

Time Rådhus , Bryne
Kursstart Info: 04.09.2019 - 16.06.2021
Tid: 10:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 28.08.2018
Kontaktperson: Ingvar Bjørheim
E-post:


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: