Fagskoler

Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne - vår 2021

Kurs-id: 248563
Sted: Time Rådhus
Timetall: 316
Kursstart Info: 10.02.2021 - 19.12.2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Evy Kalsvik
E-post: evy.kalsvik@aof-fagskolen.no
Telefon: 52708989
Mobil: 99565069
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.

Fast undervisningsdag er onsdager; ekstradag er mandager. 

Fagskole Kroniske sykdommer
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er økende og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. Ønsker du å være en av de som bidrar til å heve kompetansen på din arbeidsplass? Utdanningen vil gi deg spisskompetanse slik at du kan møte pasientene på en enda mer profesjonell måte.

 

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet helsearbeiderfaget, portørfaget, ambulansearbeiderfaget, helsesekretær eller aktivitørfaget 
i utdanningsprogram for helse- og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.


Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. I tillegg må søker ha ett eller flere av følgende punkter:

 • Bestått teori til fagprøven som helsearbeider, omsorgsarbeider, portør, ambulansearbeider, aktivitør eller bestått teori innen VG2 Helseservicefaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, VG3 Portørfaget, VG3 Aktivitørfaget, VG3 Helsesekretær eller VG3 Ambulansearbeider. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på de gjeldende læreplanene i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene eller fagbrev. 
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS legger vekt på at studenten skal kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, og kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader, forstå sammenhenger mellom helse og livsstil. Gjennom studiet vil studenten får et godt kunnskapsgrunnlag om rehabiliteringsprosesser.

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semestre (2 år) og legges opp med 5 samlinger pr måned, på kveldstid (kl 17.00-21.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
 • Det er 10 uker praksis 
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".
   

Emne 1: Felles innholdsdel
1. Grunnelementer i helse – og sosialfagarbeidet:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
   

2. Samfunnsfaglige emner

 • Stats -og kommunalkunnskap, helse – og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi
   

Emne 2. Kroniske sykdommer
1. Kronisk sykdom
2. Diabetes
3. Hjertesvikt
4. KOLS
5. Hjerneslag
6. Revmatiske sykdommer
7. Mage- tarmsykdommer
8. Nyresvikt

 

Emne 3. Helsefremmende arbeid
1. Helse og livsstil
2. Kost og ernæring
3.Tobakk
4. Fysisk aktivitet
5. Empowerment, motivasjon og mestring.

 

Emne 4. Rehabilitering
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

 

Emne 5. Praksis
Det er 10 uker praksis gjennom utdanningen. 

 

Emne 6. Fordypning
Utdanningen avsluttes med fordypningsoppgave og individuell muntlig eksamen. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: