Fagskole Kroniske sykdommer - Bergen

Kurs-id: 339520

Pris: Studentavgift 400,- kr

Strandgaten 197 , Bergen
Kursstart Info: 25.08.2020 - 15.06.2022
Tid: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Hege Verpe
E-post: hege.verpe@aof.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: