Fagskoler

Fagskole Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim

Kurs-id: 309247
Sted: Trekanten møtesenter
Timetall: 351
Kursstart Info: 16.10 2019
Klokkeslett: Samlingsbasert lærerstyrt undervisning i 3-dagers samlinger ca èn gang pr måned. Onsdag 09:00 - 17:00, Torsdag 09:00 - 18:00, Fredag 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 01.02.2020
Pris: kr 73500
Kontaktperson: Knut Morten Ring
E-post: knut.ring@aof.no
Telefon: 99331880
Mobil: 90649130
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 
HMS fagskole
 
FAGSKOLE HELSE-, MILJØ OG SIKKERHET - TRONDHEIM
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
 - 60 fagskolepoeng
 - 350 timer lærerstyrt underevisning og 1230 timer gruppearbeid/selvstudier
 
Oppstart første samling den 25.oktober - 27.oktober (onsdag til fredag)
 
 

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. 

MÅLGRUPPE

Fagskoleutdanning HMS er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.
Fagskoleutdanning HMS er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

OPPTAKSKRAV

Fullført og bestått videregående opplæring eller fagbrev.
Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse. 
Realkompetanse er en alternativ måte å få opptak til utdanningen på, selv om du ikke fyller kravene. Du må ha relevant kompetanse til utdanning.
Realkompetanse kan være lønnet eller ulønnet arbeid, tidligere utdanning, kurs eller organisasjonserfaring. 

HVORFOR FAGSKOLE?

AOF s fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å jobbe som HMS-rådgiver.
Fagskolen er en ny og praktisk rettet utdanning på høyere nivå som bygger på en videregående opplæring.
Næringsliv og myndigheter stiller stadig strengere krav til HMS på arbeidsplassen. Gjennom AOF Norge sin fagskole tilegner du deg de nødvendige verktøyene for å møte morgendagens utfordringer og muligheter.

FORDELER FOR BEDRIFTEN

Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.
Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

JOBBMULIGHETER

Med Fagskoleutdanning HMS kan du jobbe i både offentlige og private virksomheter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du med denne utdanning har mange muligheter i arbeidslivet.
Gjør gjerne et søk på Finn.no og sjekk hvor mange ledige stillinger det er akkurat i dag. Følg denne linken og skriv inn henholdsvis HMS og HMS rådgiver i søkefeltet. http://www.finn.no/jobb/

GJENNOMFØRING

Undervisningen foregår i AOF Midt-Norge sine lokaler på Vestre Rosten 81, Tiller/Trondheim.
Undervisningen foregår i samlinger 3 hele dager ca hver 5 uke over 4 semester (2 år). Vi bruker kommunikasjonsplattformen It's Learning som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb. Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave.

FAGINNHOLD

Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet
Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi
Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer
Emne 4. Strategisk HMS-arbeid
Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; Obligatorisk fordypningsarbeid

EKSAMEN OG SLUTTKOMPETANSE

Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål. Fullført fagskoleutdanning gir 60 fagskolepoeng. Bestått fagskoleutdanning gir deg mulighet til å bruke tittelen HMS-rådgiver.
 

FINANSIERING

Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. "Utdanning lønner seg" er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme - riktig kvalifikasjon gir best lønn.
 
Her er finansieringsmulighetene for deg som vil ta fagskoleutdanning helse, miljø og sikkerhet:
1. Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om finansiering via Lånekassenes nettsider: www.lanekassen.no. 
2: Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond. Du kan søke om stipend fra LOs Utdanningfond på deres nettider: https://utdanningsfond.lo.no/. Du må ha ditt medlemsnr. klart. Sjekk søknadsfristen!!
3. Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatt. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt HMS-kompetanse som deg selv.
4. Avbetaling. Du kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: