Fagskoler

Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Tromsø

Kurs-id: 312708
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 351
Kursstart Info: 16.09.2020 - 22.06.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Troms Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Antall dager: 2
Kontaktperson: Lisa Johansen
E-post: lisa.johansen@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 466 58 845
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE HELSE-, MILJØ OG SIKKERHET

 

HMS fagskole

Fagskoleutdanning er et unikt NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år som gir deg 60 studiepoeng


Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. 

 

MÅLGRUPPE FAGSKOLEN HMS

Fagskoleutdanning HMS er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.
Fagskoleutdanning HMS er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

 

OPPTAKSKRAV FAGSKOLEN HMS

Fullført og bestått videregående opplæring eller fagbrev.
Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse. 
Realkompetanse er en alternativ måte å få opptak til utdanningen på, selv om du ikke fyller kravene. Du må ha relevant kompetanse til utdanningen du søker deg inn på.
Realkompetanse kan være lønnet eller ulønnet arbeid, tidligere utdanning, kurs eller organisasjonserfaring. 
 

HVORFOR FAGSKOLE?

AOFs fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å jobbe som HMS-rådgiver.
Fagskolen er en ny og praktisk rettet utdanning på høyere nivå som bygger på en videregående opplæring.
Næringsliv og myndigheter stiller stadig strengere krav til HMS på arbeidsplassen. Gjennom AOF Norge sin fagskole innen HMS, tilegner du deg de nødvendige verktøyene for å møte morgendagens utfordringer og muligheter.

 

FORDELER FOR BEDRIFTEN

Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.
Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

 

JOBBMULIGHETER

Med Fagskoleutdanning HMS kan du jobbe i både offentlige og private virksomheter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du med denne utdanning har mange muligheter i arbeidslivet.
Gjør gjerne et søk på Finn.no og sjekk hvor mange ledige stillinger det er akkurat i dag. Følg denne linken og skriv inn henholdsvis HMS og HMS rådgiver i søkefeltet. http://www.finn.no/jobb/.

 

GJENNOMFØRING

Undervisningen foregår i AOFs  lokaler i Skippergata 41, 9008 Tromsø.
Undervisningen foregår hver onsdag fra 17.00-21.00. Vi benytter en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb. Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave.
Studiet består av 350 undervisningstimer og beregnet 1220 timer selvstudium/gruppearbeid.
 Studiet består av 350 undervisningstimer og beregnet 1220 timer selvstudium/gruppearbeid. 

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet
Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi
Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer
Emne 4. Strategisk HMS-arbeid
Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; Obligatorisk fordypningsarbeid

 

EKSAMEN OG SLUTTKOMPETANSE 

Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål. Fullført fagskoleutdanning gir 60 studiepoeng. Bestått fagskoleutdanning gir deg mulighet til å bruke tittelen HMS-rådgiver.
 

 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: