Fagskoler

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger - høst 2021

Kurs-id: 366692
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 361
Kursstart Info: 01.09.2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Malin Wærdahl
E-post: malin.waerdahl@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Målgruppe
Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen HMS-området. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet noe for deg!

Opptakskrav
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til utdanningen Helse, miljø og sikkerhet, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført 3 årig videregående opplæring innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år) Helse, miljø og sikkerhet.
  • kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år) Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver inne helse miljø og sikkerhet, HR – arbeid, oppgaver fra arbeid som verneombud etc.

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 3 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
 

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Grunnelementer i HMS arbeidet – 14 uker
1a. Studieteknikk
1b. Kommunikasjon og samhandling
1c. Grunnelementer i HMS arbeidet
 
Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS økonomi – 19 uker
2a. Lov og regelverk
2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
2c. Systematisk HMS-arbeid
2d. Kjemikaliehåndtering
2e. HMS-økonomi
2f. Sikkerhet og beredskap
 
Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer – 19 uker
3a. Fysiske faktorer
3b. Psykososiale faktorer
3c. Biologiske faktorer
3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS arbeid – 16 uker
4a. Medarbeiderskap
4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i Helse, miljø og sikkerhet – 8 uker
5a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: