Fagskoler

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand - høst 2021

Kurs-id: 347519
Sted: AOF Agder, Markensgt. 13
Timetall: 316
Kursstart Info: 01.09.2021 - 21.06.2023
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Mette Celius
E-post: Mette.celius@aof-fagskolen.no
Telefon: 52708999
Mobil: 48097991
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Oppstart er med forbehold om offentlig finansiering.

Utgifter til litteratur og studentavgift dekkes ikke av en ev. finansiering. 

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.
 

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
Etterspørselen etter kvalifiserte HMS Rådgivere er stor. Kvalifiser deg til spennende jobber innen helse-miljø og sikkerhet og bli ettertraktet i arbeidslivet. Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er et godt steg i riktig retning. Du skal kunne bruke det du lærer på skolen i dag – på jobb i morgen!

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området, da er Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!
 

Studiet passer for
Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

 

Opptakskrav

For opptak til utdanningen Helse, miljø og sikkerhet, kreves fullført 3-årig videregående opplæring innen studieforberedende utdanningsprogram eller innen yrkesfaglig med fagbrev. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. I tillegg må søker ha ett av følgende punkter:

  • Bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver inne helse miljø og sikkerhet, HR – arbeid, oppgaver fra arbeid som verneombud etc. 

Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

 

Hvorfor Fagskole?
AOF Haugalands fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å jobbe som HMS-rådgiver. Fagskolen er en ny og praktisk rettet utdanning på høyere nivå som bygger på en videregående opplæring.

Næringsliv og myndigheter stiller stadig strengere krav til HMS på arbeidsplassen. Gjennom AOF Haugalands fagskole tilegner du deg de nødvendige verktøyene for å møte morgendagens utfordringer og muligheter.
 

Fordeler for bedriften
Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.

Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.
 

Jobbmuligheter
Med fagskoleutdanning HMS kan du jobbe i både offentlige og private virksomheter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du med denne utdanningen har mange muligheter i arbeidslivet.
 

Organisering av opplæringen

  • Undervisningen foregår på AOF Agders lokaler i Markensgate 13, 4611 Kristiansand S
  • Undervisningen foregår ca. fem kvelder per måned over 4 semestre (2 år)
  • Vi bruker en læringsplattform som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb
  • Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"

 

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsoppgave med individuell muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål og du kan da bruke tittelen HMS-rådgiver.

Fullført fagskoleutdanning gir 60 studiepoeng.

Faginnhold

Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; obligatorisk fordypningsarbeidGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: