Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger

Kurs-id: 263197

Pris: Studentavgift er 200,- kr

AOF Fagskolen Stavanger, Prof.Olav Hanssens vei 7a, Ullandhaug v/UIS , Stavanger
Kursstart Info: 02.09.2019 - 15.06.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Margrete Meidel Ramsdal
E-post: margrete.ramsdal@aof-fagskolen.no
Telefon: 52 70 90 07
Mobil: 915 58 242


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: