Fagskoler

Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger

Kurs-id: 355130
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 330
Kursstart Info: 29.09.2020 - 16.06.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Malin Wærdahl
E-post: malin.waerdahl@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur dekkes ikke av finansieringen. 

Alle studenter må også betale en studentavgift på 400,-. Beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

 

Undervisningen vil foregå én fast dag pr. uke og ca. en ekstradag i måneden. Endelige undervisningsdager er ikke fastsatt ennå. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart.  

 

Fagskole Effektiviserings – og endringsledelse

Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

 
Utdanningen passer for
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

 
Opptakskrav
Opptakskravet er fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100% stilling). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen. 

Det kan også søkes om opptak med bakgrunn i realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Utdanningstilbudets organisering og arbeidsform
Utdanningen inneholder 4 teoriemner og 1 fordypningsemne. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr. måned på kveldstid (kl. 17.00 – 21.00).
Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne.

 
Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Ledelse og økonomi

1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi

Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse
2a. HMS
2b. Kvalitetsledelse
2c. Prosjektledelse

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme i endring
3a. Internkommunikasjon
3b. Media og eksternkommunikasjon
3c. Krisekommunikasjon
3d. Endringsprosesser og kommunikasjon

Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede
4a. Lærende organisasjoner
4b. Produksjonsstyring
4c. Verdikjede (Supply Chain Management)

Emne 5: Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse

Studenten skriver fordypningsoppgave i selvvalgt tema som påfølges av muntlig eksamen. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: