Fagskoler

Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger

Kurs-id: 332238
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 330
Kursstart Info: 17. februar
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Studentavgift er 400,-
Antall dager: 1
Kontaktperson: Gunn-Anne Larsen
E-post: gunn-anne.larsen@aof-fagskolen.no
Telefon: 52 70 89 98
Mobil: 413 24 432
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Vi kan nå tilby en helt ny fagskoleutdanning som er etterspurt i arbeidslivet!

Utdanningen har offentlig finansiering. Utgifter til litteratur må alle studenter dekke selv. 
Studentavgiften er kr. 400.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter,
administrasjonskostnader og diverse læremateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen
.

 

Fagskole Effektiviserings – og endringsledelse

Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

 
Utdanningen passer for
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

 
Opptakskrav
Opptakskravet er fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100% stilling). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen. 

Det kan også søkes om opptak med bakgrunn i realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Utdanningstilbudets organisering og arbeidsform
Utdanningen inneholder 4 teoriemner og 1 fordypningsemne. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr. måned på kveldstid (kl. 17.00 – 21.00).
Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne.

 
Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Ledelse og økonomi

1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi

Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse
2a. HMS
2b. Kvalitetsledelse
2c. Prosjektledelse

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme i endring
3a. Internkommunikasjon
3b. Media og eksternkommunikasjon
3c. Krisekommunikasjon
3d. Endringsprosesser og kommunikasjon

Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede
4a. Lærende organisasjoner
4b. Produksjonsstyring
4c. Verdikjede (Supply Chain Management)

Emne 5: Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse

Studenten skriver fordypningsoppgave i selvvalgt tema som påfølges av muntlig eksamen. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: