Fagskoler

Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger K3

Kurs-id: 366566
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 330
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Tonje Røinås
E-post: tonje.roinas@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.
 
Målgruppe
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som allerede deltar i effektiviserings- og forbedringsprosjekter eller fagarbeidere og andre som berøres av slike prosjekter.
 
Fagskole Effektiviserings – og forbedringsledelse
Fagskoleutdanninger skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.
 
I lys av dette ønsker AOF Fagskolen å tilby et fagskoletilbud innenfor området effektiviserings- og forbedringsledelse, hvor man vektlegger opplæring innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. I utdanningen ønsker vi å fokusere på disse områdene, fordi de er viktig kompetanse for å møte dagens og morgendagens utfordringer i forhold til konkurransekraft.
 
Opptakskrav
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
 
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til utdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse kreves fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse.
Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100%). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
 
Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.
 
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et av følgende kriterier:
  • bestått teori til fagprøven innen et yrkesfag og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år). Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning
  • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 
Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.
 
Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 3 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.
 
Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.
 
Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
 
Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Ledelse og økonomi – 14 uker
1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi

Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse – 19 uker
2 a. HMS
2 b. Kvalitetsledelse
2 c. Prosjektledelse

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme – 16 uker
3 a. Internkommunikasjon
3 b. Media og eksternkommunikasjon
3 c. Krisekommunikasjon
3 d. Endringsprosesser

Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede – 19 uker
4 a. Lærende organisasjoner
4 b. Produksjonsstyring
4 c. Verdikjede (Supply Chain Management)

Emne 5: Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse – 8 uker
5. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: