Fagskoler

Fagskole Demensomsorg - kveld - Sauda - høst 2021

Kurs-id: 315813
Sted: Sauda vgs
Timetall: 136
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 200,- (studentavgift)
Kontaktperson: Cathrine Westmork
E-post: cathrine.westmork@aof-fagskolen.no
Telefon: 52709008
Mobil: 97094461
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering.
Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.

Studentavgiften er 200,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.

 

Fagskole Demensomsorg
Ønsker du mer kunnskap om demens?

Fagskole Demensomsorg er en spennende utdanning som gir deg muligheter til å få mer kunnskap om de ulike demensdiagnosene, de nyeste behandlingsmetoder og de mest brukte metodene i miljøterapi. Utdanningen er praktisk og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.
 

Studiet passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og de med annen grunnutdanning innen helsefagene.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær eller portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

  • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller omsorgsarbeider eller bestått teori innen VG2 Helseservicefaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, VG3 Portørfaget, VG3 Aktivitør, VG3 Helsesekretær. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene.

 

Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskole Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose. Læringsutbytte for utdanningen er at studentene skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de forskjellige demenssykdommene, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg. Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning.

 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på ½ år.
  • Studiet legges opp med undervisning ca. fem kvelder pr måned fra kl. 17.00 – 21.00
  • Studiet inneholder 2 teoriemner, 1 praksisemne som er 5 uker (på egen eller annen arbeidsplass) og 1 fordypningsemne.
  • Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.
     

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi
 

Emne 2: Demensomsorg
2a. Demens

2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon
2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak
2d. Demens og helse
2e. Pårørende, frivillighet og informasjon
2f. Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk
 

Emne 3: Praksis – 5 uker
 

Emne 4: Fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen demensomsorg. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: