Fagskoler

Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand

Kurs-id: 301740
Sted: AOF Agder, Markensgt. 13
Timetall: 318
Kursstart Info: 02.09.2020 - 15.06.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Antall dager: 3
Kontaktperson: Ngadhenjim Hoti
E-post: ngadhenjim.hoti@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Utgifter til litteratur og semesteravgift må alle studentene dekke selv.

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.


Utdanningen vil gå fast hver mandag med onsdager som ekstradager.


Fagskole Barn med særskilte behov
Alle barn trenger å bli sett og få ta i bruk sine ressurser. Det er derfor nødvendig at du som arbeider med barn og unge har god kompetanse i å legge til rette for muligheten til å bli sett og få oppleve gleden av å lykkes. Fagskoleutdanning Barn med særskilte behov legger vekt på nettopp dette. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Gjennom utdanningen vil du bla. lære mer om generelle lærevansker, spesialpedagogiske arbeidsmetoder, barn og unge i risikosituasjoner og helsefremmende/forebyggende arbeid. Utdanningen gjør deg godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

 

Målgruppe
Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Barn med særskilte behov retter seg mot ansatte som arbeider innen barnehage, skole, SFO, barneboliger, avlastningshjem for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber og andre områder innen helse- og oppvekst som omfatter arbeid med barn med særskilte behov.

Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi, psykologi, pedagogikk og didaktikk. Videre vil utdanningen ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid hos barn og unge, atferdsvansker, generelle lærevansker, migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker, samt barn i risikosituasjoner. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt.
 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov, kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. 
I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

 • bestått teori til fagprøven innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, Aktivitør eller Omsorgsarbeiderfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, VG3 Helsearbeiderfaget eller VG3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren og/ eller helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være barnehage, skole, SFO, hjemmetjeneste, barneavdeling på sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, barnevern, asylmottak, krisesentra, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helse- eller oppvekstfagene.

 

Politiattest
På grunn av praksis krever dette studiet gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år.
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. fem kvelder pr. mnd à 4 timer(fra kl. 17.00 – 21.00)
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.
 • Det er 10 uker praksis.
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".

 

Emne 1 Felles grunnlag fagskoleutdanningene i oppvekstfag

 • 1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
 • 1b. Oppvekstfagene i samfunnet
 • 1c. Etikk
 • 1d. Kommunikasjon og samhandling
 • 1e. Sosiologi og psykologi
 • 1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 

Emne 2 Pedagogikk og didaktikk

 • 2a. Pedagogikk
 • 2b. Didaktikk

 

Emne 3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • 3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • 3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

 

Emne 4 Barn og unge med spesielle behov

 • 4a Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
 • 4b. Atferdsvansker
 • 4c. Lærevansker
 • 4d. Fysisk og psykisk funksjonshemming
 • 4e. Psykiske og sosiale vansker
 • 4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
 • 4g. Barn i risikosituasjoner

 

Emne 5 Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

 

Emne 6 Fordypning
Utdanningen avsluttes med fordypningsoppgave med individuell muntlig høring. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: