Fagskoler

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen-Trondheim

Kurs-id: 314262
Sted: Trekanten møtesenter
Timetall: 305
Kursstart Info: 17.09.2019 - 22.06.2021
Klokkeslett: Hver tirsdag 15.30-21.00
Påmeldingsfrist: 17.09.2019
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

GRATIS FAGSKOLE ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN

 

Ønsker du deg videreutdanning innen språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen?

Utdanningen gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering 

 

Målgruppe

Studiet passer for deg som jobber i barnehage i dag. Kanskje er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker videreutdanning? Kanskje interesserer du deg for temaet språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen?

 

Hvorfor fagskole innen språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen?

AOFs fagskoleutdanning innen språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, er en praktisk rettet utdanning som gir en dagsaktuell kompetanse som blir mer og mer etterspurt i sektoren. Utdanningen skal gi innsikt, erfaring, refleksjon og trygghet i å arbeide med språk på bakgrunn av ulike morsmål som finnes i en barnehage. Flerkulturell kompetanse overfor de man møter i arbeid med barna som foreldre, tospråklige barnehagemedarbeider og samfunnet/nærmiljøet barna vokser opp i, er viktig for å forstå helheten og utviklingen hos barna.

 

 

OPPTAKSKRAV

1. Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse

3. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet. 

4. Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse

 

Organisering av utdanningen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 år. Studiet organiseres med undervisning en kveld per uke.

Studiet er bygget opp av seks emner hvorav de to siste emnene er fordypning parallelt med praksis.

 

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanningene i oppvekstfag
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
Emne 4: Flerkulturell kompetanse
Emne 5: Fordypning
 Emne 6:Praksis

 

Eksamen og sluttkompetanse

Etter fullført og bestått eksamen og praksis, utstedes vitnemål. Fullført fagskoleutdanning gir 60 studiepoeng.

 

Finansiering

Studiet er gratis for studenter som oppfyller følgende krav:

1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år hvor arbeid med språklig og kulturelt mangfold i barnehagen blir beregnet inn og

2. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

Bøker/materiell betales av den enkelte student.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: